META ตั้งบอร์ดบริหาร-บอร์ดตรวจสอบใหม่เสริมแกร่งสายการเงินลุย PICO Finance

การเงิน

META ตั้งบอร์ดบริหาร-บอร์ดตรวจสอบใหม่เสริมแกร่งสายการเงินลุย PICO Finance

นายศุภศิษฏ์ โภคินจารุรัศมิ์ ประธานกรรมการบริหาร, รองประธานกรรมการ และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.เมตะ คอร์ปอเรชั่น (META) เปิดเผยว่า นายชนน วังตาล กรรมการบริหารของ META ลาออกเนื่องจากติดภารกิจส่วนตัว มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.65 ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงมีมติแต่งตั้ง นายศุภทัต จินดาวนิช เข้าดำรงตำแหน่งแทนตั้งแต่วันที่ 3 ต.ค.65 เป็นต้นไป

นายศุภทัต จะมีบทบาทสำคัญในการช่วยสร้างความแข็งแกร่งสายธุรกิจการเงิน หรือ PICO Finance เนื่องจากจบการศึกษาระดับมหาบัณฑิตด้านการวิเคราะห์งบการเงิน (Financial Analysis) โดยตรงจากมหาวิทยาลัยซานฟรานซิสโก ประเทศสหรัฐอเมริกา มีประสบการณ์กว่า 10 ปีทั้งด้านการวางแผนกลยุทธ์, Digital Marketing, E-Commerce Ecosystem รวมไปถึงเทคโนโลยีด้าน Digital Platform เป็นต้น และยังเคยรับหน้าที่ที่ปรึกษาทางการเงิน หรือ Investment Banker ให้กับบริษัทหลักทรัพย์แนวหน้าของประเทศไทยอีกด้วย

การเงิน

นอกจากนี้ คณะกรรมการฯ ยังมีมติแต่งตั้งนายภิวัฒน์ ไชยานุกิจ ซึ่งเคยดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายกิจการสาขา ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดเล็กและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ อีกด้วย

“การแต่งตั้งกรรมการทั้งสองที่มีประสบการณ์ด้านการเงินนี้เองจะเป็นการเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับธุรกิจ Non-Bank ของ META ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต”

นายศุภศิษฏ์ กล่าว
ทั้งนี้ META มีแผนจะขยายธุรกิจด้านต่าง ๆ เพื่อสร้างความมั่นคงให้กับเครือบริษัทต่อไป โดยมุ่งมั่นสู่การเป็นผู้นำด้านธุรกิจพลังงานทดแทนในภูมิภาคเอเชีย รวมไปถึงธุรกิจ Fintech ‘Pico เงินด่วน’ ที่ได้รับใบอนุญาตถูกต้องและได้รับการรับรองจากสำนักงานเศรษฐกิจและการคลัง เพื่อสร้างรากฐานการเติบโตที่ครอบคลุมในหลายจังหวัดอันเป็นจุดยุทธศาสตร์การเงินสำคัญของประเทศ นอกเหนือจากกรุงเทพมหานคร