ชื่นชมพลเมืองดี พา “น้องแมวดาว” พลัดหลง ส่งเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติน้ำหนาว

สัตว์เลี้ยง แมวดาว

พลเมืองดีพา “แมวดาว” สัตว์ป่าคุ้มครองพลัดหลง มาส่งให้กับเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติน้ำหนาว เตรียมนำไปอนุบาลก่อนปล่อยกลับคืนสู่ธรรมชาติ

สัตว์เลี้ยง เฟซบุ๊ก สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11 (พิษณุโลก) โพสต์ข้อความโดยระบุว่า ชื่นชมพลเมืองดี นำน้องแมวดาว (Prionailurus bengalensis) สัตว์ป่าคุ้มครอง พลัดหลง มาส่งให้กับเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติน้ำหนาว เพื่อนำไปอนุบาลก่อนปล่ยกลับคืนสู่ธรรมชาติ

สัตว์เลี้ยง แมวดาว

สำหรับ “แมวดาว” มีสถานะเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562

ขอขอบคุณการมีส่วนร่วมของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ ที่ช่วยกันสอดส่องดูแลทรัพยากรสัตว์ป่าของไทย หากพบสัตว์ป่าพลัดหลง บาดเจ็บ หรือการกระทำผิดเกี่ยวกับสัตว์ป่าและป่าไม้ โทรสายด่วน 1362 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช.